Klimat w Kołobrzegu

Nasz Kołobrzeg to wyjątkowe miejsce pod względem klimatycznym. Dlaczego? Dlatego, że nasze miasto leży w w krainie klimatycznej w obrębie klimatów bałtyckich i kształtowany jest pod wpływem Morza Bałtyckiego. Dzięki takiemu położeniu mamy silne wiatry, które bardzo silnie wpływają na działalność uzdrowiskową. Aż 55% wiatrów wieje od morza. Układ wiatrów na poszczególne pory roku przedstawia się następująco:

  • wiosna: wiatry wieją z północnego wschodu (NE), północny (N) i zachodu (W)
  • lato: wieje z zachodu (W)
  • jesień: dominują wiatry południowo-zachodnie (SW) i południowe (S)
  • zimą: mamy wiatry o kierunku południowo-zachodniego (SW) i południowego (S).

Wyraźnie możemy wyróżnić dwa okresy dla wiatru: jesienno-zimowy z przewagą wiatrów odlądowych (wrzesień – luty) i wiosenno-letni z wiatrami odmorskimi.

Okazuje się, że wiatry od morza posiadają wyjątkowe właściwości mające wpływ na lecznictwo. Do tych właściwości należą:

  • koordynacja wilgotności powietrza
  • zmniejszenie amplitud termicznych
  • zwiększenie ilości ozonu, który informuje o wysokiej czystości powietrza w mieście
  • występowanie aerosolu morskiego, który przenika do najdalszych odcinków dróg oddechowych. Aerosol w naszym mieście ma szczególne miejsce ze względu na zawartość cząsteczek chlorków, jodu i bromu. Pierwiastki te posiadają wartości lecznicze.

W Kołobrzegu średnia roczna temperatura wynosi 8 °C a charakteryzuje się występowaniem małej liczby dni bardzo zimnych i bardzo gorących. Natomiast średnia liczba godzin słonecznych w ciągu roku wynosi 1752 (dane z ostatnich 50 lat), co udowadnia, że jest ona zgodna z wymogami bioklimatologii dla miejscowości uznawanych jako uzdrowiskowe.

Kołobrzeg posiada stację hydrologiczno-meteorologiczna badająca także aktynometrię regionu. Aktynometria to nauka o promieniowaniu Słońca, a także Ziemi i atmosfery.

To też może cię zainteresować...