Nasze Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie to płytkie morze śródlądowe północnej Europy, ponieważ otoczone jest z każdej strony lądem. Jedynie z Morzem Północnym łączy się przez kilka płytkich cieśnin. Leży w strefie klimatu umiarkowanego. Powierzchnia Bałtyku wynosi 392 979 km², z Kattegatem ma ok. 415 266 km². Objętość morza wynosi 21 721 km³, a powierzchnia zlewni – 1 721 233 km². Linia brzegowa morza o długości ok. 8100 km jest urozmaicona i mocno rozwinięta, o czym świadczy duża ilość zatok, zalewów, wysp, półwyspów czy wysepek. Największe zatoki Morza Bałtyckiego to:

  • Zatoka Botnicka o powierzchni 117 000 km²;
  • Zatoka Fińska o powierzchni 30 000 km²;
  • Zatoka Ryska o powierzchni 17 000 km².

Zatoka Gdańska, Lubecka, Kilońska, Pomorska i Zalew Kuroński – to większe zatoki warte uwagi.

Maksymalna głębokość Morza Bałtyckiego – Głębia Landsort wynosi 459 m i mieści się na północny zachód od Gotlandii. Natomiast średnia głębokość to 52,3 m. Następną dużą głębokością jest Głębia Gotlandzka i mierzy 250 m. Największa polska głębia mierzy 118 m i nazywa się Głębią Gdańską. Bałtyk jest nisko zasolonym morzem, gdzie średnie zasolenie wynosi ok. 7‰. Niskie zasolenie spowodowane jest niskimi temperaturami. Morze Bałyckie należy do niespokojnych mórz, ponieważ jest burzliwe, a fale krótkie i strome o wysokości 5 m.

Morze Bałtyckie

Jest jednym z najmłodszych mórz Oceanu Atlantyckiego i liczy jedynie około 12 tys. lat. Niestety, jest również jednym z najbardziej zanieczyszczonym morzem na świecie. Na stan zanieczyszczenia morza mają wpływ intensywne uprzemysłowienie, budowa rowów melioracyjnych czy okoliczne ścieki i odpady.

Nad Morzem Bałtyckim leży m.in. Kołobrzeg, miasto turystyczne i uzdrowiskowe.

To też może cię zainteresować...