Historia portu morskiego w Kołobrzegu

Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu portu w Kołobrzegu miały miejsce w 1936 roku, gdzie zawitały 437 statki, natomiast przeładunek wyniósł 73 945 ton. Dwa lata później przeładunki osiągnęły 235 064 tony, co stanowiło 73% obrotu. W tamtych czasach port był przystanią, miejscem dla żagłówek i jachtów oraz regularnie odbywały się liczne regaty czy zawody żeglarskie.

Formalnie port w Kołobrzegu powstał w 1964 roku i został powołany przez Ministera Żeglugi. Zaś w latach 1989–1993 przy porcie funkcjonował wolny obszar celny, który obejmował dwa rejony. W 1996 roku powołano Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg. Zarząd zajmował się zarządzaniem miastem i portem jednocześnie.

W chwili obecnej port morski Kołobrzeg pełni funkcję handlowo-rybacką oraz pasażerską. W dalszym ciągu jest mariną dla jachtów i żaglówek, jak w latach 30. XX wieku. Na terenie portu działają dwie stocznie, nabrzeża przeładunkowe i Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb. Funkcjonuje także morskie przejście graniczne oraz brzegowa stacja ratownicza SAR.

port morski Kołobrzeg

Położenie portu rozciąga się na oba brzegi Parsęty (stan na 2005 r.):

  • zachodni brzeg: zmieści się przystań rybacka i port wojenny
  • wschodni brzeg: mieści się przystań handlowa i przystań pasażerska, natomiast na wyspie Solnej działa marina.

Działaność portu morskiego w Kołobrzegu ma duże znaczenie regionalne. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, port jak i miasto zyskują gospodarczo i turystycznie.

To też może cię zainteresować...