Charakterystyka powiatu kołobrzeskiego

Powiat kołobrzeski utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą powiatu jest miasto Kołobrzeg. Z danych opracowanych na dzień 31 grudnia 2013 powiat liczył 79 624 mieszkańców, a w skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejskie: miasto Kołobrzeg
  • gminy miejsko-wiejskie – Gościno
  • gminy wiejskie: Kołobrzeg, Rymań, Dygowo, Ustronie Morskie, Siemyśl
  • miasta: Gościno i Kołobrzeg.

Powierzchnia powiatu wynosi 724,66 km² (dane z 1.01.2014r.) i położony jest w następujących regionach: Wybrzeże Słowińskie, Wybrzeże Trzebiatowskie, Równina Gryficka i Równina Białogardzka. Powiat kołobrzeski posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę turystyczną wraz z lecznictwem uzdrowiskowym. Największą atrakcją jest Bałtyk oraz rzeka Parsęta. Nie można pominąć bardzo dobrej bazy turystycznej, rybołóstwa, rolnictwa czy przemysłu spożywczego.

Powiat kołobrzeski jest powiatem bezpiecznym. Siedzibą powiatu jest miasto Kołobrzeg, a organem uchwałodawczym jest Rada Powiatu w Kołobrzegu. Sąsiednie powiaty to: koszaliński, świdwiński, łobeski i gryficki.

To też może cię zainteresować...