Wydmy nad morzem w Kołobrzegu

Wydmy to wzniesienie z piasku usypywane przez wiatr. Możemy zaobserwować różne kształty tych wzniesień oraz rozmiary. Dlaczego powstają wydmy? Wydmy powstają na skutek transportu materiału piaszczystego, czyli piasek który niesie wiatr blisko ziemi osadza się na różnych głazach, zaroślach czy napotkanych nierównościach ziemi. Gromadzi się w jednym miejscu i tworzy wzniesienie zwane wydmą.

Na plaży w Kołobrzegu mamy okazję oglądać piękne wydmy. Są małe lub duże. Często niszczone przez turystów czy ich zwierząta, którzy traktują je jako miejsce publiczne. Wstęp na wydmy jest surowo zabroniony ale nie każdy stosuje się do tego zakazu.

Wydmy możemy rozróżnić ze względu na położenie:

  • wydma nadmorska: rozwija się na wybrzeżach piaszczystych
  • wydma śródlądowa: występuje na obszarach lądowych.

Ze względu na dynamikę wyróżniamy wydmy:

  • ruchome, które się ciągle tworzą
  • ustalone, czyli porośnięte są przez roślinność i są nieruchome
  • ustalane: wydma, która powstaje w trakcie zatrzymywania i porastania przez roślinność.

wydmy

Z uwagi na porastającą je roślinność wyróżniamy wydmy:

  • białe: wydma ruchoma, przewaga roślinności typu psammofilna, brak gleby
  • szare: porośnięta trawą czy wrzosowiskami; należy do typu wydm ustalonych i ustalanych
  • brunatne: porośnięta lasem lub wrzosowiskiem, ustalona.

A czy wydmy występują tylko na ziemi? Otóż, nie. Wydmy możemy znaleźć na Marsie, Tytanie, Wenus czy księżycu Saturna. Na przykład na Tytanie występują w pasie równikowym a tworzą je ziarna węglowodorów. Na Marsie możemy znaleźć je we wnętrzach kraterów i powstają w momencie występowania burzy piaskowej.

To też może cię zainteresować...